INFORMAČNÍ MEMORANDUM

v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů